Evangelisch-Lutherse Kerk in Belgiƫ


Gemeente van de Heilige Drievuldigheid Antwerpen

Welkom op de website van onze

kerk, gemeente van de Heilige Drievuldigheid, in Antwerpen, tevens de hoofdzetel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Belgiƫ (ELKB).

Als een door de Belgische overheid erkende kerk maakt de ELKB deel uit van de Administratieve Raad van de Protestants- Evangelische Eredienst (ARPEE).
Internationaal zijn we op vele manieren verbonden met partnerkerken en vrienden in de Europese Lutherse Conferentie (ELC) en de Internationale Lutherse Raad (ILC).


We kijken uit naar uw bezoek!

Erediensten zondags
met aanvang om 10u.

Er is viering van het Heilig Avondmaal op de 1ste en 3de zondag van de maand.

De erediensten worden ook live uitgezonden via Zoom.


Welkom in onze kerk!


Tabakvest 59, B-2000 Antwerpen
(Opgelet: Lage-emissiezone!)

Ons geloof - Onze grondslag - Onze taak

Wij geloven met de Heilige Christelijke en Apostolische Kerk in de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo getuigt de Kerk in haar belijdenissen, zoals in de drie oecumenische geloofsbelijdenissen: de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

De enige basis van het geloof is de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast zijn ook de Lutherse belijdenisgeschriften gezaghebbend daar zij een juiste interpretatie van de Heilige Schrift zijn.

In de erediensten wordt het alleen zaligmakende evangelie van Gods genade en liefde verkondigd. Het evangelie is het goede nieuws dat God in Jezus Christus in de wereld is gekomen om zijn rijk aan de mensen te verkondigen, verzoening voor de zonde van de mensen te verwerven en vergeving te schenken, de dood te overwinnen en nieuw leven te brengen, door zijn Geest ons tot geloof te roepen en met zijn gaven te verlichten. Dit alles uit genade zonder enige medewerking van ons. God heeft deze wereld en de mensen lief en heeft alles voor ons gedaan. Daarom vieren wij vreugdevol de eredienst en bedienen de Sacramenten van Doop, Avondmaal en Absolutie zoals ingesteld door onze Heer Jezus Christus.

Ontmoet ons!

unsplash