Evangelisch-Lutherse Kerk in Belgie
Gemeente van de Heilige Drievuldigheid Antwerpen

Welkom op de website van onze gemeente van de Heilige Drievuldigheid in Antwerpen.
Wij zijn een gemeente en hoofdzetel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Belgiƫ (ELKB).

Als door de staat erkende kerk is de ELKB lid van de

Administratieve Raad van de Protestants- Evangelische Eredienst (ARPEE).
Internationaal zijn we op vele manieren verbonden met onze partners en vrienden in de Europese Lutherse Conferentie (ELC) en de Internationale Lutherse Raad (ILC).


We kijken uit naar uw bezoek!

Wij vieren eredienst elke zondag om 10.00 uur
(elke 1e en 3e zondag van het maand met viering van het Heilig Avondmaal).
De diensten worden allemaal live uitgezonden via Zoom.

Welkom in onze kerk!


Tabakvest 59, B-2000 Antwerpen
(Opgelet: Lage-emissiezone!)

Ons geloof - Onze grondslag - Onze taak

Wij geloven met de Heilige Christelijke en Apostolische Kerk in de Drie-enige God in Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo getuigde de vroege Kerk in haar belijdenissen, in de eerste plaats de Oecumenische Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van de Apostelen en de Geloofsbelijdenis van Atanasiƫ.
De enige basis van het geloof is de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament. De Lutherse belijdenissen zijn ook gezaghebbend, omdat wij ervan overtuigd zijn dat zij een juiste interpretatie van de Heilige Schrift zijn.
In onze erediensten wordt getuigd van het bevrijdende evangelie van Gods liefde. Het zegt dat God in Jezus Christus in de wereld is gekomen om het koninkrijk van God aan de mensen te verkondigen, voor de zonde van de mensen te betalen en de eeuwige dood te overwinnen. Hij heeft alles voor ons gedaan, wij kunnen er niets aan doen en zijn bevrijd. God heeft deze wereld en de mensen lief. Hij heeft alles voor ons gedaan. Daarom vieren wij vreugdevol de eredienst.
Verder vieren wij de Heilige Sacramenten van Doop, Eucharistie en Absolutie zoals bevolen en ingesteld door onze Heer Jezus Christus - volgens de grondslag.
Omdat wij het Evangelie correct prediken en de sacramenten vieren volgens het fundament, zijn wij de ware Kerk. - Hier in Antwerpen!

Ontmoet ons!